Over Better Biomass

Het Better Biomass certificatiesysteem bestaat uit duurzaamheidseisen, eisen aan de handelsketen en spelregels voor certificatie.

Meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van het Better Biomass-certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Better Biomass-certificaat hebben ontvangen.

Meer

Betreed de markt voor duurzame biomassa

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).

Better Biomass erkend door Europese Commissie

December 6, 2018

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare ener...

Read more

Better Biomass goedgekeurd voor conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

November 20, 2018

Het Better Biomass certificatieschema is goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor...

Read more

Better Biomass erkenning update

April 16, 2018

Het herziene Better Biomass schema is in april 2017 gelanceerd, voortbordurend op de tweede editie van NTA 8080 die de e...

Read more