Over Better Biomass

Het Better Biomass certificatiesysteem bestaat uit duurzaamheidseisen, eisen aan de handelsketen en spelregels voor certificatie.

Meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van het Better Biomass-certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Better Biomass-certificaat hebben ontvangen.

Meer

Betreed de markt voor duurzame biomassa

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).

Better Biomass als eerste certificatieschema volledig goedgekeurd betreffende SDE+ subsidie voor bio-energie

May 3, 2019

Het Better Biomass certificatieschema is nu volledig goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste b...

Read more

Better Biomass heeft bijgewerkte classificatie van biomassa gepubliceerd

April 7, 2019

Better Biomass maakt gebruik van NTA 8003 om de biomassacategorieën te classificeren die als reststroom (ook aangehaald...

Read more

Better Biomass ontvangt ook goedkeuring voor afgifte bewijs van afwezigheid doelbewuste bewerking

March 20, 2019

Voor de productie van biobrandstoffen worden vaak afvalstoffen en residuen ingezet als grondstof. Biobrandstoffen moeten...

Read more