Over Better Biomass

Het Better Biomass certificatiesysteem bestaat uit duurzaamheidseisen, eisen aan de handelsketen en spelregels voor certificatie.

Meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van het Better Biomass-certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Better Biomass-certificaat hebben ontvangen.

Meer

Betreed de markt voor duurzame biomassa

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).

Better Biomass als eerste certificatieschema ingediend bij adviescommissie onder Energieakkoord

August 25, 2017

Better Biomass heeft als eerste certificatieschema gebruik gemaakt van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om te w...

Read more

NEN at Bio-Based Live

May 17, 2017

NEN is joining the Bio-Based Live Europe Congress as an exhibitor. The congress is held at University of Amsterdam, Scie...

Read more

Nieuwe versie van Better Biomass schema gepubliceerd voor certificatie van duurzame biomassa

April 25, 2017

PERSBERICHT - Het geactualiseerde Better Biomass certificatieschema is door NEN gepubliceerd. Dit schema maakt certific...

Read more