Over Better Biomass

Het Better Biomass certificatiesysteem bestaat uit duurzaamheidseisen, eisen aan de handelsketen en spelregels voor certificatie.

Meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van het Better Biomass-certificaat wordt beschreven in het stappenplan.

Meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Better Biomass-certificaat hebben ontvangen.

Meer

Betreed de markt voor duurzame biomassa

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).

NEN presentation and exhibition stand at World Biomass Markets, 27-29 March

March 22, 2017

NEN is participating in the World Biomass Markets in Amsterdam, 27th to 29th March. On Monday 27th March, during the Wor...

Read more

20 maart 2017 Better Biomass dag

March 7, 2017

Better Biomass organiseert op 20 maart 2017 een bijeenkomst bij NEN in Delft voor haar leden, gevolgd door een openbare ...

Read more

Workshop: Better Biomass certification: demonstrating sustainability of the biomass in bio-based products

September 21, 2015

27 October 2015 16:00 – 18:30 pm. Square Brussels Meeting Centre Pre-conference event to EFIB The event will be pre...

Read more