Certificatie RED biomassaproducten

Deze pagina bevat de documenten voor certificatie van biomassaproducten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) vallen, ofwel op biomassaproducten die een bestemming als biotransportbrandstof of vloeibare biomassa voor andere energietoepassingen hebben.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Duurzame biomassa
De norm NTA 8080 (eerste uitgave, 2009) beschrijft eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen. Bestel de norm of open de preview.

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Certificatieregels
Het certificatieschema (versie 2012-04) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080. Het certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) en erkend door de Europese Commissie binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Download het certificatieschema.

Aanvulling 12 maart 2015: Beslissing Better Biomass nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’ certificaat

Aanvulling 28 mei 2015: Beslissing Better Biomass logogebruik

INTERPRETATIEDOCUMENT

Verduidelijking
Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in interpretatiedocument. Download het Interpretatiedocument (versie 07).

HANDBOEK NEN SCHEMABEHEER

Algemene procedures
Het handboek schemabeheer beschrijft de procedure voor de ontwikkeling en het beheer van schema’s door NEN. De procedures van NEN voor het ontwikkelen en beheren van schema’s zijn in lijn met de eisen van de Raad voor Accreditatie, zoals vastgelegd in Reglement RvA R-13, De Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders. Download het Handboek NEN schemabeheer.