Over Ons

Biomassa wordt in toenemende mate ingezet om elektriciteit of warmte op te wekken, brandstoffen te produceren of voor bio-based producten. Hiermee wordt ingespeeld op thema’s als klimaatverandering, energieleveringszekerheid en transitie naar een circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de biomassa die hiervoor wordt gebruikt op een duurzame wijze is verkregen en verwerkt door de gehele handelsketen.

Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt door organisaties om aan te tonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria. De criteria zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN en gepubliceerd in de norm NTA 8080.

Hoge standaarden

Better Biomass wordt beheerd door NEN. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de de duurzaamheidscriteria afgestemd zijn en blijven met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen. Het schemabeheer en de certificatieprocessen zijn onder accreditatie bij de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF. NEN is geaccrediteerd als schemabeheerder. Certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen.

Commissie van Deskundigen

Het opstellen en onderhouden van het certificatieschema wordt gedaan door de Commissie van Deskundigen die bestaat uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Deze commissie heeft de verantwoordelijkheid om het Better Biomass certificatiesysteem te onderhouden door het bijwerken van het certificatieschema of vaststellen van interpretaties waar nodig.

EC erkenning

Better Biomass is sinds 2011 operationeel en is door de Europese Commissie erkend (onder de naam NTA 8080) als vrijwillige regeling om naleving van de verplichte duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan te tonen, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie.