FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Neem gerust contact met ons op indien u niet het antwoord op uw vraag heeft kunnen vinden.

1. Is NTA 8080 wettelijk verplicht?
Nee, NTA 8080 is een vrijwillige afspraak en is ontwikkeld voor vrijwillig gebruik.

2. Is de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG) van toepassing alle vormen van biomassa voor energietoepassingen?
De duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) zijn alleen van toepassing op biobrandstoffen en vloeibare biomassa, maar niet op vaste en gasvormige biomassa.

3. Zijn de Europese duurzaamheidscriteria voor biomassa verplicht?
Op het gebied van duurzaamheid van biomassa heeft de EU alleen wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa (zie vraag 2). Er zijn momenteel geen wettelijke duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa voor energietoepassingen en evenmin voor biobased producten.

4. Hoe kan ik het beste voldoen aan de EU RED duurzaamheidscriteria voor biomassa?
Om aan te tonen dat wordt voldaan aan RED, moeten zogenoemde vrijwillige regelingen worden gebruikt die door de Europese Commissie (EC) zijn erkend.  Better Biomass is een van de erkende vrijwillige regelingen (onder de naam NTA 8080). Vrijwillige regelingen mogen een bredere toepassingsgebied hebben en mogen aanvullende duurzaamheidscriteria stellen. Vrijwillige regelingen die door de EC zijn erkend, zijn hiermee ook door alle EU-lidstaten erkend.

5. Is NTA 8080 alleen van toepassing op biobrandstoffen en vloeibare biomassa?
NTA 8080 is van toepassing of alle vormen biomassa: vast, vloeibaar of gasvormig.