Certificatie

Organisaties die willen aantonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken duurzaam is, doen dit aan de hand van een Better Biomass-certificaat. Het proces dat doorlopen dient te worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan. Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN.

CERTIFICATIEDOCUMENTEN

Eisen en certificatieregels
Kom meer te weten over de duurzaamheidseisen en eisen aan de handelsketen voor het Better Biomass-certificaat en over de ‘spelregels’ voor certificatie in het gedeelte over certificatiedocumenten.