Certificaathouders

Het register bevat een overzicht van alle organisaties die in het bezit zijn van het Better Biomass-certificaat. Ook wordt aangegeven wat het toepassingsgebied van het certificaat is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘producer’, ‘processor’, ‘trader’ en ‘end-user’.

In de kolom ‘Legal compliance’ is aangegeven of een bedrijf is gecertificeerd voor het kunnen aantonen te voldoen aan de wettelijke eisen in Richtlijn 2009/28/EG (i.e. RED) en/of in de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (i.e. SDE). Indien een bedrijf buiten de werkingssfeer van deze wet- en regelgeving is gecertificeerd, is dit aangegeven met een ‘No’.

Klik op de naam van de organisatie voor de auditsamenvatting.
Klik hier voor een volledig scherm versie.