Archief certificatiedocumenten

Deze pagina bevat de voorgaande uitgaven van certificatiedocumenten, die nog steeds kunnen worden gebruikt gedurende de overeengekomen overgangsperiode om te zijn gecertificeerd volgens de huidige certificatiedocumenten.

Certificaathouders die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG (Renewable Energy Directive) zijn gecertificeerd worden bij hun volgende audit beoordeeld tegen NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015 met inbegrip van het interpretatiedocument, met ingang van het van kracht worden van het uitvoeringsbesluit van de Better Biomass erkenning (ofwel, 18 december 2018). Deze audit vervangt hiermee de beoordeling tegen NTA 8080:2009 en de bijbehorende certificatiedocumenten.

Certificaathouders die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 2009/28/EG zijn gecertificeerd behoren reeds te worden beoordeeld tegen NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015 met inbegrip van het interpretatiedocument. De versie van het certificatieschema (NCS 8080) en interpretatiedocument die zijn gebruikt verschilt afhankelijk van het tijdstip van de beoordeling.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSCRITERIA

De norm NTA 8080 (eerste uitgave, 2009) beschrijft eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Bestel NTA 8080:2009 [via NEN Normshop] of open preview van NTA 8080:2009.

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Het Better Biomass certificatieschema (NTA 8081:2012-04) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080. Het certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Bestel Better Biomass certificatieschema uitgave NCS 8080:2017-04 (versie behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015) [kosteloos via NEN Normshop]

Download Better Biomass certificatieschema uitgave NTA 8081:2012-04 (versie behorend bij NTA 8080:2009)

Aanvulling 12 maart 2015: Beslissing Better Biomass nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’ certificaat
Aanvulling 28 mei 2015: Beslissing Better Biomass logogebruik

INTERPRETATIEDOCUMENT

Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in interpretatiedocument.

Download Interpretatiedocument N° 4 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 3 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 2.1 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 2 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 1 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument versie 07 (behorend bij NTA 8080:2009)